Over

 

Michiel Masselink
Programmaleider Commercie bij Timpaan Onderwijs
Zwolle Area, Netherlands | Education Management
Overzicht

Ik heb veel ervaring met het matchen van nieuwe (digitale) ontwikkelingen met het praktisch gebruik in het onderwijs: product technisch als pedagogisch didactisch. Net als nieuwe concepten uitdenken door verschillende stakeholders bij elkaar te brengen en bouwstenen te vormen. Daarbij is gepersonaliseerd leren een belangrijk onderwerp waar ik veel mee bezig ben. Rode draad zijn de 21st Century Skills en mijn uitgangspunt: altijd op zoek naar de goede ruil!

Dit heeft ook mijn interesse: hoe kan nieuwe technologie toegepast worden in het onderwijs zodat het motiveert in de klas, gemakkelijker wordt, motiveert (leerkracht, leerling en ouder) en rendeert. Altijd vanuit een bottom-up approach: het gaat uiteindelijk om het kind en de leerkracht die het als gereedschap moet inzetten.

Specialties: Visie vorming en concretisering, inspireren en spreken, onderzoekend en ontwerpend leren, 21st Century Skills, Primair Onderwijs, e-learning, interactieve media, digitale didactiek, gepersonaliseerd leren, Web 2.0 & Social Media, blended & cross media, nieuwe technologie matchen met het onderwijs,

Ervaring
Campagneleider VVD Westerveld (2017 - Aanwezig)
VVD
Non Profit, 201-500, Politieke organisatie
Programmaleider Marketing en Commercie (2016 - Aanwezig)
Timpaan | Onderwijs
Educational, 51-200, Basisonderwijs/middelbaar onderwijs
Bestuurslid netwerkbestuur VVD - MSW Portefeuillehouder Communicatie en Permanente Campagne (2016 - Aanwezig)
VVD
Non Profit, 201-500, Politieke organisatie

Bestuurslid netwerkbestuur MSW (Meppel/Steenwijk/Westerveld) met de portefeuille Communicatie en Permanente Campagne

Projectleider werkgroep content Acadin (2015 - Aanwezig)
Timpaan | Onderwijs
Educational, 51-200, Basisonderwijs/middelbaar onderwijs
Adviseur Onderwijsontwikkeling ICT (2013 - Aanwezig)
Timpaan Onderwijs Advies en Consultancy
Educational, 51-200, Basisonderwijs/middelbaar onderwijs

- Besturen en scholen inspireren, adviseren en begeleiden in het scherp krijgen van een visie op ICT in het onderwijs, professionalisering, leermiddelenbeleid, infrastructuur en organisatie;

- Het opleiden van Onderwijskundig ICT-ers, waarbij het juist gaat om hun centrale rol in de eigen organisatie, het omgaan met weerstanden, coachen en begeleiden van collega’s, netwerken en innovatie inzetten met ondersteuning van evidence based materiaal;

- Het trainen van leerkrachten en docenten in het gebruik van nieuwe media (tablets / social media / digitale leermiddelen) met het TPACK model als uitgangspunt;

- Gepersonaliseerd leren binnen het PO en VO. Hierbij ondersteun ik scholen in de weg naar het gepersonaliseerde leren en werken wij samen met o.a. PulseOn / Schooltas / Nextin / Score!

- Projectleiding vanuit Timpaan Onderwijs rond het platform ‘Dingo’. Een digitaal registratiemiddel wat de leerkracht en het kind ondersteunt in het adaptieve leerproces; Dingo is een samenwerking met de RUG afd. ontwikkelingspsychologie, de NHL, de Wassenberghskoalle en Timpaan Onderwijs. Vanuit Timpaan Onderwijs zorgen wij voor de leerlijnen/leerdoelen en de trainingen op het gebied van leerkrachtvaardigheden;

De juist hulpvragen van directies en ICT-coordinatoren naar boven halen waarbij de oplossing veelal niet in het gebruik en aanschaf van hardware ligt maar in visie en ontwikkelen van leerkrachtvaardigheden (basisvaardigheden / arrangeren);

- Het ondersteunen bij het oriënteren op onderzoekend leren, 21st Century Skills en het bewust inzetten hiervan in het onderwijs;

- Op de hoogte blijven van trends en contacten onderhouden met de educatieve uitgeverijen;

- Spreker en workshopleider bij studiedagen / congressen;

- Dagvoorzitter / inspirerende keynote spreker;

- Interne projectleider ICT en leerkrachtvaardigheden.

Senior trainer DTT VO (2015 - Aanwezig)
College voor Toetsen en Examens
Government Agency, 11-50, Onderwijsmanagement

Op projectbasis

1 reactie

  1. Jan Willem Besteman

    Dank voor deze prachtige genuanceerde reactie! Jan Willem Besteman.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *